Hizmet sektörünün lider kuruluşu olmak, istikrarlı kalite düzeyimizi korumak ve geliştirmek, iç ve dış piyasadaki müşterilerimizin memnuniyetini devam ettirmektir.

Bu amaca ulaşmak için;

 • Çalışanlarınızla uyumlu ve ekibinizin parçası olmak, süreçlerinizi öğrenmek ve buna uygun davranmak
 • Müşterilerimizin önce ihtiyaçlarını anlamak, sonra hedeflerine en uygun çözümlerimizi uygulamak
 • Maksimum verimliliği sağlamak için karar süreçlerimize müşterilerimizi dâhil etmek
 • Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimize işlerimizi yürütürken açık ve adil davranmak
 • Hedeflenen kaliteyi en uygun ekonomik karşılık ile temin etmek.
 • Çalışma faaliyetleri, sıfır hata prensibi ve sürekli iyileştirme önerileri ile maliyetleri minimize etme anlayışına göre planlanacaktır.
 • Oluşabilecek risklerin etkilerini en aza indirmek için tehlikeleri değerlendirmek ve koruyucu önlemler almak
 • Çalışanlarımıza İSG ile ilgili eğitimler vererek bu konuda bilinci artırmak
 • Herkesin katılımını sağlayarak yönetim sistemimizin sürekli gelişimini ve iyileşmesini sağlamak
 • Gereken tedbirleri alarak oluşabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmak
 • Tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmek
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak
 • Sürdürülebilir kaynak kullanımını; Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak
 • Sağlık risklerini en aza indirmek
 • Çalıştığımız saha ortamının iyileştirmek
 • Çevre kirliliğini en aza indirmek,
 • Çevreye olan sosyal sorumluluğumuz doğrultusunda yılda en az 3 fidan dikmek veya bağışlamak.
 • Mal ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizi, komşularımızı çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında yönlendirmek